Av:
  • Torun Støbakk

Person gikk på E6 i Okstadbakken: - Telefonstorm