Av: Torun Støbakk

Person gikk på E6 i Okstadbakken: - Telefonstorm