Av:
  • Mia Kristin Midtbø

Skogbrannfare i Trøndelag

Skogbrannfaren vil vare til det kommer en god del regn. Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT