Av:
  • Preben Brækstad

Måtte stenge veier på grunn av sterk vind