Av:
  • Pål E. Solberg

Mange tatt da UP stilte seg opp med laseren ved skole i Trondheim