Av: Torjus Aune

Rykket ut til fotgjengere på E6 i Trondheim