Av: Toini Thanem

Seks sjåfører mistet lappen på E6