Av:
  • Oda Wiik

Trafikkontroll på E39: To gebyrer for mangel av bilbelte