Av: Aagot Opheim

Nord universitet er bedt om å utsette nedleggelse av Nesna

foto
Da Nord Universitet vedtok å legge ned Nesna, var det til stor protest fra bunadskledde ansatte. I midten står tidligere rektor Arna Meisfjord i grønn nordlandsbunad. Foto: Marthe Amanda Vannebo