Av: Pål Solberg

UP skrev ut 42 bøter i kontroll på E14