Av: Ann Iren Bævre

Det brant i en sikringsboks i Trondheim