Av: Torjus Aune

Melding om trafikkuhell i Trondheim