Av: Martin Haugland Andersen og Hilde Skjesol

Vei ble stengt etter at bil kjørte i gjerde