Av:
  • Veronica Farshchian
  • og Lea Lauvland Longva

Trafikkuhell ved City Syd

Kollisjon i krysset John Aas veg-Østre Rosten onsdag ettermiddag. Foto: Adressa.no-tipser