Av: Elise Rønningen

Politiet ringte festarrangør i Trondheim da musikken ble for høy