Av: Berit Baumberger

Vedtok å stenge Prinsenkrysset – men det skal ikke lenger skje «raskt»

foto
Politikerne justerte innstillinga, men går fortsatt inn for å stenge dette krysset. Foto: Jonas Fagereng Jacobsen

Politikerne debatterte lenge i bystyret torsdag kveld, da saken om videreutvikling av metrobuss-systemet var oppe. Det som ble mest diskutert, var stengingen av Prinsenkrysset, noe som ifølge innstillingen skulle skje «raskt og innen 2024».

– Det kan bli kø i starten, men folk endrer vaner. Det er bussen vi skal prioritere. Vi gjennomfører stenging raskt, fordi vi skal utvide busstilbudet. Jo lenger vi venter, jo lenger må bussene stå i kø, sa Tore Dyrendahl (MDG).

Men flertallet for dette snudde underveis i debatten, og Erling Moe (V) fremmet et forslag på vegne av Venstre, Ap og Sp:

– Vi vil ha vekk formuleringa «raskt» og skrive at stenging bare skal skje «innen 2024». Det er et relativt dramatisk inngrep i trafikken, så da må man være helt sikker. Nå får vi tid til å vurdere konsekvenser og tilpasninger, sier Erling Moe (V).

– Vi vet at det ikke skal så mye til før det stokker seg i dette krysset, derfor mener jeg vi må ta oss tid og gjøre gode analyser, sier Roar Aas (Ap).

Et forslag fra Rødt ble også vedtatt: «Det skal legges til rette for at drosjene skal kunne hente og sette av passasjerer på en trygg og lovlig måte ved hotellene som ligger rundt Prinsenkrysset.»

Siste nytt