Av: Toini Thanem

Fotgjenger truffet i hodet av buss-speil