Av:
  • Martin Haugland Andersen

Tillhengervelt førte til innstilt buss i Trondheim

foto
Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN