Av:
  • Kari-Anne Aarvåg

Skal ha forsøkt å spytte på politiet