Av:
  • Karoline Ulvnes

Det var flere ting som ikke stemte da UP stoppet føreren