Av:
  • Lea Lauvland Longva
  • og Kari-Anne Aarvåg

Politipatrulje oppdaget brann i bolighus