Av: Hilde Skjesol og Karoline Ulvnes

Vogntog stengte fylkesvei i flere timer