Av: Carl Alfred Dahl, Joakim Slettebak Wangen og Morten Enger

Kollisjon på E6 – førerkort beslaglagt

foto
Det ble naturlig nok kø på E6 etter bilulykken i Væretunnelen. Foto: Morten Enger