Av:
  • Norunn Bergesen

134 kilometer i timen på motorsykkel