Av:
  • Karoline Ulvnes

Person berget opp fra elvekanten ved Gaula