Av: Toini Thanem

Hus ubeboelig etter brann i ventilator