Av: Pål Solberg

Vogntog kjørte i bergvegg på Hitra