Av: Kristoffer Furberg

Flere bøtelagt og anmeldt for mobilbruk i Trondheim