Av:
  • Torjus Aune

Flere måtte punge ut etter båtkontroll