Av: Toini Thanem

Politiet har kontroll på tre personer etter trusselsituasjon