Av: Kari-Anne Aarvåg og Norunn Bergesen

Barn påkjørt i Trondheim

foto
Påkjørselen skal ha skjedd ved fotgjengerovergangen etter busstoppet. Foto: Norunn Bergesen