Av:
  • Norunn Bergesen
  • og Truls August Råen

Bil med tre personer kjørte i bergveggen