Av: Espen Rasmussen og Joakim Slettebak Wangen

Septikbil veltet i Åfjord