Av: Pål E. Solberg

Vogntog i trafikkuhell på E6 – store skader på midtdeler