Av: Karoline Ulvnes og Hilde Skjesol

Fløy med drone over steinras

foto
Steinene havnet i begge kjøreretninger på veien. Foto: Christine Schefte