Av:
  • Ann Iren Bævre

To til sykehus etter kollisjon med elg