Av:
  • Karoline Ulvnes

Fylkesvei stengt på grunn av oversvømmelse