Av:
  • Toini Thanem

Mener dette problemet ikke vil skje i Namsos

Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge ønsker å bygge en landingsplattform for de nye redningshelikopterne på Sykehuset Namsos. Foto: Espen Bakken