Av:
  • Alexander Killingberg

25 sjåfører ble kontrollert ved skole