Av:
  • Elise Rønningen
  • og Hilde Skjesol

Turister gikk seg fast på klatretur