Av: Kjerstin Rabås

Støttemarkering for Ukraina i Trondheim lørdag