Av: Kari Kristensen

Steiner sperrer fylkesvei i Grong