Av:
  • Malin Noem
  • og Pål Solberg

Væpnet aksjon i Trondheim

Innsatsleder Marie Fossen Bredeli. Foto: Pål Solberg