Av:

Kontroll førte til et beslaglagt førerkort og flere bøter