Av:
  • Truls August Råen
  • og Sara Tangen Killingbergtrø

Over 1000 kunder var uten strøm i Trøndelag

Ved 22.30-tiden var antallet berørte kunder nede i 570. Ved 22.45-tiden er dette nedjustert til 76 kunder. Foto: Tensio