Av: Kari-Anne Aarvåg og Camilla Kilnes

Mann sklei på beltet til gravemaskina og falt i bakken