Av: Martin Haugland Andersen

Gatelys lå delvis over E6