Av: Sissel Lynum og Frank Cadamarteri

Eldre kvinne sendt til St. Olav etter at bil ble liggende på taket