Av:
  • Berit Baumberger

Ola By Rise skal utrede hvordan menn har det i Norge

foto
Ola By Rise er kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune. Nå skal han utrede menns situasjon i samfunnet vårt. Foto: Morten Antonsen