Av: Espen Rasmussen og Alexander Killingberg

Brann i trehus på Sula

foto
Her er mannskapene i gang med å slukke brannen på Sula. Foto: Ola Flyum