Av:
  • Frank Cadamarteri

Politiet måtte be om at togtrafikken ble stoppet